Üzemeltetés és támogatás

A 4IT Kft. professzionális szolgáltató szervezet, mely biztosítja megrendelőink vállalati informatikai rendszereinek az üzleti igényeknek megfelelő rendelkezésre állását. Ezt a tevékenységét szabályozott, a megrendelő által átlátható folyamatok mentén végzi. Cégünk az informatikai rendszerek üzemeltetésének valamennyi részfeladatát átvállalja. Kiemelt szolgáltatásai területei közé tartozik a felhasználó bejelentések fogadása és kezelése, a hálózati, a hardver és a szoftver infrastruktúra fenntartása, az informatikai rendszer és a benne tárolt adatok biztonságának szavatolása. Üzemeltetési és támogatási szolgáltatásainkat elsősorban a nemzetközi eredményeket, tapasztalatokat felhasználó ajánlásokra (ITIL, MOF) építjük, amiket a saját, több éves tapasztalataink beépítésével teszünk az ügyfeleink számára testre szabottá. Az Üzemeltetési és támogatási szolgáltatás keretein belül a felmerülő problémák az ITIL által javasolt 3 szintű kiszolgálási modell alkalmazásával kerülnek kezelésre, mely magában foglalja az e-mail-es és telefonos helpdesk szolgáltatást, a 2. és 3. szintű szakértői támogatást. A fentiek mentén kialakított módszertanunk alapján üzemeltetési szolgáltatásainkat úgy alakítjuk ki, hogy azokra különállóan valamint azokat kombinálva együttesen is igazak legyenek a következő állítások:

 • Átlátható, jól mérhető és paraméterezhető folyamatok mentén működik
 • Költségek szintjén kimutathatóan hatékony
 • Szolgáltatási szerződésekkel lefedhető (SLA, OLA, stb.)
 • Az egyes munkafázisok jól nyomon követhetők
 • Tervezhető

A fentieket szem előtt tartva vállaljuk ügyfeleink teljes, vagy részleges informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését, támogatását az IT szolgáltatások igénybevevőinek teljes körű kiszolgálását. Szerződéskötés során Ügyfeleink igényeit fókuszban tartva határozzuk meg az elvárt, és vállalt szolgáltatási szinteket (Service Level), és ezek mentén indítjuk be szolgáltatásainkat. Az így kötött megállapodások tartalmazzák azokat a garanciákat, melyek mindkét fél számára biztosítékot jelentenek a hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködésre. A Service Level Agreement (SLA) a felhasználók és a szolgáltató kapcsolatát, a szolgáltatások működését írja le. Fontos, hogy az egyes szolgáltatási területeket pontosan definiáljuk. Meg kell határozni a szolgáltatást (pontosan mit és hogyan végez a szolgáltató), és ezzel összhangban kiemelt szempont a mérhetőség, hogy a megrendelő pontosan tudja miért, mennyit fizet és ezáltal lássa, hogy ez hol térül meg neki. A szolgáltatással kapcsolatban készült riportok megmutatják, hogy ezek az elvek a valóságban hogyan teljesülnek. Az SLA alapú szolgáltatást csak hosszú távú kapcsolatot feltételezve lehet költséghatékonyan beindítani. Szolgáltatásaink az egyes portfolió elemek mentén tetszőleges rugalmassággal kombinálhatóak annak érdekében, hogy ezáltal optimális tartalmat nyújthassuk.

Szolgáltatásaink:

 • Service Desk – 7*24 órában
 • Felhasználói támogatás – Desktop support
 • IT üzemeltetés, infrastruktúramenedzsment
 • Infrastruktúra és rendszertámogatás
 • Diagnosztika, monitoring
 • Informatikai infrastruktúra audit